تبلیغات
xx   ❤My memories❤ - اشعار بنده:|
های رفقا:|

حال احوال:|؟

من اینجا شعرامو میذارم که بعضیاشونو لازمه با قافیه بخونید:|

بیشترشون طنز و اهنگین:|

تروخدا  کپی نکنید براشون زحمت کشیدم:(((

_____________________________________________________

شعر دست مهنا:|

مهنا جان چ بد دستش شکسته

همه میگن مهنا انجا نشسته

مهنا خان کن باز زروزر زور

برای رفع درد او میزند زور:|

برفت پیش عبادی از برای درد

عبادی گفت نداریم باند برای  درد

مهنا گفت هرچه داری بده بر من

عبادی هم توری داد بر من

مهنا من شدوفریاد برداد

بگفتا که غزل این درد به من داد:|

__________________________________________________

زنگ ریاضی:|

چو میاید صدای زنگ ریاضی

همش فکر میکنم من به انواع بازی

هی دمبلو دیمبولو شعر سازی

میبازم من به دهقانی بازی:|

همش کسرو جزرو توان نامرد

موقع حسابیات دیگه دادم رد

آخه رو مخ تر از ریاضیم هس؟

اره معلمش نمیکنه بس

_____________________________________________

شعر دهی:|

اسمش چیه دهقانیه

کی گفته درس دادنش عالیه

ریاضی باش مث باقالیه

هیشکی نمیگه معلم باحالیه

درس بد میده همش ور میزنه:|

هر وقت بخواد تو فاز آل ور میزنه(در ترکی ینی بگیر بده)

دردم میاد با امتحاناش

قربون زیبایی کیفو کفشاش

به سبزی اون کیف درخت ندیده

انگاری دهی ندید بدیده

_____________________________________

شعر خاکی:|

یه معلم لب گوجه ای

رنگ لباش قرمز گوجه ای

درس میده درحد حسابی

یاد میگیری درسارو خیلی عالی

بهتر از اون هیشکی دبیرر ندیده

دبیره به هیشکی رویی نمیده

دوسش داریم زیاد خیلی فراوون

براش حاضریم بریم حتی تا کرمون:|

_______________________________________

شعر شکی:||

لال لال لال لال

خواستار لالیاته

عاشق مالیاته

همیشه اون باهاته

مواظب غلطاته:|

میخوره قهوه لاته

تاریخ باش مث شوکولاته:|

دنبال جهش راته

تو سختیا اون باهاته:|

_____________________________________برای میکی و روز معلمم بعدا مینویسم:)

بای
]